تایل های گچی و معدنی AMF

تایل های گچی و معدنی (AMF) ، در سقف های کاذب مشبک کناف به کار می روند. این سقف ها از شبکه سازه های سپری که به وسیله آویزهای قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل گردیده و تایلهای سقفی که درون این شبکه قرار می گیرند، تشکیل شده اند. تایل های سقفی در طرح های زیبا و متنوع و ابعاد مختلف به طراحان خصوصیات آکوستیکی، مقاومت در برابر حریق و ایمنی در برابر زلزله را به همراه امکان دسترسی به فضای پشت سقف کاذب، عرضه می نماید.

تایلهای کناف
تایلهای AMF
تایل های گچی و معدنی AMF