اندود پاششی ورمی پلاستر

اندود پاششی مقاوم در برابر حریق بر پایه گچ می باشد که جهت محافظت تیر و ستون های فلزی و یا بتن مسلح، دیوارهای بتن آرمه، سقف های بتن آرمه و سقف های بتنی مسلح با عرشه فلزی به کار می رود. اجزا اصلی تشکیل دهنده این محصول ورمیکولیت، گچ، پرلیت و افزودنی های سبک می باشد. این محصول به صورت ملات پاششی اجرا می گردد و قابلیت محافظت سازه در برابر حریق از ٣٠ تا ١٢٠ دقیقه را دارا می باشد. اجرای این محصول نیازمند پرایمر نبوده و طول عمری منطبق با طول عمر ساختمان دارد. این محصول دارای گواهینامه فنی ETOA از اروپا می باشد.

اندود پاششی ورمی پلاستر