صفحات گاردکس GUARDEX

صفحات گاردکس GUARDEX به واسطه مشخصاث ویژه در ترکیبات هسته گچی و لایه فیلیس فایبر گلاس پوشیده شده در دو سمت آن دارای ویژگی هایی از جمله سازگاری با محیط زیست، مقاومت در برابر حریق، مقاومت در برابر رطوبت و نیز مقاومت در برابر کپک زدگی با توانایی تنفس می باشند.

صفحات گاردکس guardex

صفحات گاردکس GUARDEX چیست؟

پنل گاردکس پنل گچی است که به واسطه مشخصات ویژه در ترکیبات هسته گچی و لایه فیلیس فایبر گلاس پوشیده شده در دو سمت آن، دارای ویژگیهایی از جمله سازگاری با محیط زیست، سبکی، مقاومت در برابر حریق، مقاومت در برابر رطوبت و نیز مقاومت در برابر کپک زدگی میباشد.
 

مشخصات ظاهری پنل:

بسته بندی در یک پالت: ۵۰ برگ

عرض : ۱۲۰۰mm

ارتفاع: ۲۰۰۰mm-3200mm

ضخامت: ۱۲.۵mm 

رنگ فلیس: آبی

صفحات گاردکس

شعاع مجاز قوس :

 
این پنلها به ضخامت ۱۲.۵ میلی متر به روش خشک و با شعاع حداقل ۴ متر قوس پذیر میباشند.
 
شعاع مجاز قوس پنل گاردکس

شرایط نگهداری:

پنل ها قبل از نصب میبایست بر روی پالت و به دور از رطوبت و شرایط کنترل شده جوی نگهداری شوند.
مشخصات فنی پنل گاردکس

ویژگیهای پنل گاردکس:

مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی

هسته گچی این پنل به طور کامل توسط لایه فیلیس فایبر گلاس پوشیده شده است که این امر پنلی را با مقاومت بالا در برابر اکثر شرایط آب و هوایی به وجود می آورد. هنگامی که پنل گاردکس با پوشش درزگیر مخصوص درزگیری میشود، سطح نما در برابر هرگونه ترک مقاوم شده ومیتواند به مدت ۶ الی ۱۲ ماه به عنوان نما و در شرایط تابش اشعه UV ، باران و برف مقاومت کند.

مقاوم در برابر کپک زدگی

طراحی و ویژگی خاص لایه فیلیس فایبرگلاس و هسته گچی این پنل نه تنها در برابر رطوبت بلکه در برابر هرگونه کپک زدگی نیز مقاوممیباشد (به دلیل خواص آنتی باکتریال پنل)

مقاوم در برابر آتش

بر اساس استاندارد TS EN 13501-1 ، هسته گچی و لایه فیلیس این پنل ها در برابر حریق مقاوم می باشد که در کل باعث می شود پنل گاردکس در رده مقاومتی A1(مواد ساختمانی نسوز) قرار گیرد.

قابلیت تنفس

پنل گاردکس به دلیل نفوذپذیری بخار آب دارای خاصیت تنفس می باشد. بدین معنی که رطوبت را از سمت فضای داخل به سمت فضای بیرون عبورمیدهد. این ویژگی موجب بالا رفتن عمر مصالح و فراهم ساختن فضای مناسبتری برای زندگی میباشد.

مقاوم در برابر رطوبت

ضریب جذب آب پنل گاردکس کمتر از %۳ است. این امر باعث بسته شدن راه عبور آب به پنل بدون جلوگیری از امکان تنفس و عبور بخار آب از آن میشود.

مقاوم در برابر ترک، باد کردن و تغییر ابعاد در برابر سرد و گرم شدن

پنل گاردکس در برابر تغییرات دمایی دچار ترک و تغییر ابعاد نمیشود. به طور مثال هنگامیکه رطوبت هوا به میزان ۱% تغییر کند، ابعاد پنل حداکثر ۰/۰۰۵میلی متر در هر متر طول و یا درصورتیکه دمای هوا به میزان ۱ درجه کلوین تغییر کند، تغییرات ابعادی پنل ۰/۰۱۳ میلی متر در متر طول خواهد بود.

بستری مناسب برای اجرای سیستم ETICS بر روی آن

سیستم نمای مرکب و عایق حرارتی خارجی ساختمان به راحتی با چسب مخصوص و یا اتصالات مکانیکی بر روی پنل گاردکس قابل اجرامیباشد. ساختار مخصوص لایه فیلیس که بر روی پنل قرار دارد، بستری مناسب جهت اجرای چسب برای انواع عایقها (پلی استایرن و یا الیاف معدنی) فراهم میآورد.

موثر در عایق بندی صوتی ساختمان

ساختار دیوار با پنل گاردکس کلیه ضوابط مربوط به عایق بندی صوتی ساختمان را تامین مینماید

دوست دار محیط زیست

مواد تشکیل دهنده پنل گاردکس قابل بازیافت می باشد، همچنین این پنل مطابق با گواهینامه *LEEDساختمانی تولید می شود.

(Leadership in Energy and Environmental Design = LEED)*

پنل نمای گاردکس

دارای تاییدیه EOTA

سیستم های نمای گاردکس در آزمایشگاههای معتبر مورد تایید سازمان EOTA اروپا، تحت انواع آزمایش ها از جمله میزان نفوذ پذیری بخار آب، میزان جذب آب، مقاومت در برابر شرایط جوی مانند برف، باران، اشعه UV و ... قرار گرفته است.

عایق بندی صوتی مناسب

امروزه به منظور ایجاد آرامش و جلوگیری از ورود انواع آلودگی های صوتی به داخل ساختمان،استفاده از عایق های صوتی مناسب در دیوارهای پیرامونی ساختمان، امری ضروری است. عایق بندی صوتی مورد نیاز برای ساختمان با اجراء انواع عایق های الیاف معدنی در فضای خالی دیوار در سیستم نمای خارجی گاردکس تامین م یشود.

قابلیت تعمیر و بازسازی راحت

سیستم های نمای خارجی گاردکس برای ساختمان های در حال بهره برداری که نیاز به ارتقاء عایق بندی حرارتی دارند ایده آل هستند. این سیستمها به راحتی، با سرعت بالا و بدون نیاز به انجام مراحلی مانند اندودکاری، رنگ آمیزی و ... به صورت پیوسته و بدون ایجاد شکستگی در نما، اجراء می شوند.

مقاومت لرزه ای

در سیستم های نمای خارجی گاردکس مانند سایر سیستم های ساخت و ساز خشک، ضمن افزایش ضریب ایمنی بنا در هنگام وقوع زلزله، دو ویژگی سبک سازی و شکل پذیری تامین شده است. این امر رفتار لرزه ای طراحی شده و بهینه ای را به وجود می آورد.

مقاومت در برابر آب و هوا

پنل گاردکس با داشتن لایه فیلیس فایبرگلاس در پشت و روی آن و نیز هسته گچی تقویت شده، در اکثر شرایط آب و هوایی قابل استفاده میباشد. هنگامی که این پنل در جای خود نصب و به روش مخصوص درزگیری شود می تواند به مدت ۶ الی ۱۲ ماه در برابر شرایط جوی به طور مستقیم مقاومت کند.

نصب آسان

اجرای پنل گاردکس مانند سایر سیستم های ساخت و ساز خشک می باشد. حمل و نصب آن آسان است. به وسیله ابزارهای استاندارد (مانند چاقوی برش) و نیز پیچ های مخصوص اجراء میشود. همچنین میتوان پنل را به راحتی تا زاویه مشخصی خم نمود.

مناسب برای عای قبندی حرارتی مطابق با آئین نامه ها و استانداردها

سیستمهای نمای خارجی گاردکس مطابق با استاندارد TS 825 میباشد و به منظور برآورده کردن میزان عایقبندی حرارتی مورد نیاز ( UD value ) طراحی شده است.

محاسبه UD value

ضریب انتقال حرارت ( UD value ) سیستم های نمای خارجی گاردکس با استفاده از نرم افزارهای ویژه و مطابق با ضوابط و فرمول های مورد استفاده در استانداردهای آلمان و اروپا محاسبه می شود. در این محاسبات تمامی پل های حرارتی بر اساس ضخامت و فواصل پروفیل ها، در نظر گرفته شده است.

ذخیره انرژی

سیستم گاردکس مطابق با معیارهای LEED طراحی شده است. استفاده از سیستم گاردکس انرژی ذخیره شده قبل و پس از ساخت را افزایش میدهد. برای دستیابی به بهترین نتیجه در عایق بندی حرارتی ساختمان ها، استفاده از این سیستم می تواند یکی از مناسبترین راه حل ها باشد.

سیستم نمای سبک

در صورت استفاده از سیستم های نمای خارجی گاردکس، بار مرده ساختمان بهمیزان ۱۵ % کاهش می یابد که همین امر به صرفه جویی در مصرف مصالح و نیز زمان ساخت، کمک قابل توجهی خواهد کرد.

دیوارهای نازکتر و انعطاف در طراحی

هما نگونه که ذکر شد، رسیدن به عایق بندی حرارتی بالا با کمترین ضخامت،به کمک سیستم های نمای خارجی گاردکس در دیوارهای پیرامونی ساختمان به راحتی امکان پذیر می باشد. این امر سطح مفید قابل استفاده برای کاربر را افزایش خواهد داد.

صفحات گاردکس GUARDEX