دیوار پوششی

دیوار پوششی درایوال

دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی ساخت و ساز خشک که در آن سازه بکار نمیرود ، ساختار سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها می باشند. در این ساختار از یک لایه پنل گچی استفاده می شود. صفحات مذکور، بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیری) مستقیما به دیوار بنایی متصل می شوند. درزهای میان این پنل ها به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.

مزایا:

عدم نیاز به سازه:

بدون شک، مهمترین مزیت دیوارهای پوششی بدون سازه ساخت و ساز خشک، عدم نیاز به نصب زیرسازی است.این ویژگی موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت نصب میشود. با استفاده از این دیوار ، میتوان بدون افزایش قابل توجه وزن جداره و با کمترین فضای اشغال، نازک کاری و عایق کاری جداره را (آ ن هم تنها در یک مرحله اجرایی) انجام داد.

دیوار پوششی با سازه 

در این ساختار، پنل های گچی بر روی یک زیرسازی فلزی که به دیوار زمینه متصل است، پیچ می شوند. وجود فاصله آزاد میان صفحات و دیوار زمینه، فضای تاسیساتی مناسبی جهت نصب لایه عایق و عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، آن هم بدون نیاز به شیار زنی ایجاد می نماید. این نوع پوشش کاری راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه، نظیر ناشاقولی و ناصافی دیوار و یا شرایط نامناسب جهت اتصال پرلفیکس(رطوبت، میزان جذب، آلودگی و ...) می باشد. به طور مثال با این روش می توان یک پوشش برای دیوارهای برشی بتنی (که پوشش با سایر اندودها بر روی آ ن دارای محدودیت است) ایجاد نمود. با استفاده از ابن ساختار، پوشش کاری با ارتفاع تا ١٠ متر قابل اجرا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.