ابزار

ابزارهای کناف طیف وسیعی از کاربردها را در بر می گیرد. این ابزار اختصاصا جهت استفاده هایی همچون حمل، برش، نصب و درزگیری و پرداخت طراحی و تولید شده که باعث افزایش بازده کاری و نیز افزایش چشمگیر کیفیت در سیستم های ساخت و ساز خشک می گردد.

ابزار