سازه‌های سپری سقفهای مشبک

از این سازه ها برای اجرای انواع سقف های کاذب مشبک استفاده می شود. سازه های این سیستم به صورت سپری (T شکل) بوده و در ٣ طول استاندارد ٣۴٠٠ ، ١٢٠٠ ،۶٠٠ میلی متر تولید می شوند. جنس این سازه ها ورق گالوانیزه می باشد. در حال حاضر این پروفیل ها به رنگ (سطح بیرونی) سفید تولید می شوند. سایر رنگ ها بنا به سفارش مشتری و حجم درخواسث قابل تولید است.

سازه سقف کلیک
سازه‌های سپری سقفهای مشبک