پالادیوم

نوع خدمات: تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب کناف
کاربری: کافه رستوران
کارفرما: جناب آقای مشکینی

 

پالادیوم