پروژه شهرک غرب

نوع خدمات: مشاوره-تهیه مصالح و اجرا
کاربری: مسکونی
کارفرما: شرکت کره‌ای IGK

پروژه شهرک غرب