همکاری باما

همکاری

از علاقه مندانی که مایل به همکاری با شرکت سپهرسازان فیدار میباشند دعوت میشود تا فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال کنند.

مشخصات فردی:
گواهینامه های اخذ شده:
سال صدور کارت دوره ها:(مثال ۱۳۹۴)
سوابق کاری:
۱
۲
۳
۴
۵
توضیحات:
CAPTCHA
لطفا صبر کنید