مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف

مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف

 مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف : با توجه به روند توسعه پایدار کشورها، ملاحظه میشود که روشهای سنتی جوابگوی مناسبی برای صنعتی شدن عملیات اجرایی ساختمانها نمیباشد. متناسب با نیازها و امکانات و به موازات روند پیش ساختگی اعضای ساختمانی عملا تغییرات زیادی در تولید مصالح، روش اجرا، و مشخصات فنی دیوارهای غیر باربر ساختمانی رخ داده است. بدیهی است دیوارهای سنتی که بر اساس مقاومت ایستایی و نقش جداکنندگی استوار شده است پاسخگوی نیازهای امروز سازه و ساختمان نخواهند بود.

با احتساب مشخصه های مطرح در ساختمان و همچنین موضوع مقاومت مصالح دیوارها وجداسازی بخشهای معماری ملاحظه می شود خصوصیات بسیاری از دیوارها ی متعارف و سنتی در ساختمان قابل پذیرش نیست، کاهش بار مرده ساختمان، افزایش سطح مفید معماری، استفاده از مصالحی که در فرایند تولید انرژی کمتر مصرف نماید، مواد اولیه سازگار با محیط زیست، افزایش سرعت عملیات اجرا، کاهش تعداد آیتم های عملیات اجرایی برای مدیریت اجرایی و در نهایت کاهش هزینه های تولید و اجرا از مباحث کلیدی مطرح در روش های نوین ساخت میباشد.

دراین گزارش بررسی انواع دیوار های غیر باربر و نیز سقفهای کاذب با توجه به جزئیات مصالح تشکیل دهنده آنها و هزینه تمام شده در دو بخش هزینه مصالح مصرفی و دستمزدهای اجرا به تفکیک و به صورت آنالیز بها در متر مربع ارائه میشود. همچنین با مقایسه هزینه ها، انتخاب گزینه مناسب برای اجرا با توجه به محدودیتها و سایر امتیازها امکان پذیر خواهد شد .

 فرضیات

قیمت خام مصالح ساختمانی براساس قیمتهای مرداد ماه ۹۶

ردیفمصالح ساختمانی قیمت خام (ریال)
۱سیمان( پاکت ۵۰ کیلویی)۷۵،۰۰۰
۲گچ (کیسه ۳۳ کیلویی، جهت شمشه گیری و گچ و خاک)۲۶،۰۰۰
۳گچ (کیسه ۳۳ کیلویی، جهت سفید کاری)۳۸،۰۰۰
۴ خاک رس (کیسه ۲۵ کیلویی)۱۶،۰۰۰
۵ ماسه ملاتی (۱تن)۳۲۰،۰۰۰
۶میلگرد ۱۰ (۱کیلوگرم)۲۰،۰۰۰
۷برگ ( ۰.۵*۲) متر رابیتس ۹۰۰ گرم۳۵،۰۰۰
۸مفتول (۱ کیلوگرم )۳۲،۰۰۰
۹ الکترود۲/۵ کیلوگرمی (یک بسته۵۰تایی)۶۵،۰۰۰
۱۰سفال تیغه ۱۰ سانتیمتری۳،۵۰۰
۱۱سفال تیغه ۱۵ سانتیمتری۴،۸۰۰
۱۲لیکا ۱۵ سانتیمتری۲۳،۹۰۰
۱۳ماسه طبیعی (۱تن)۳۶۰،۰۰۰

دستمزد اجرا و نیروی کاری بر اساس قیمتهای جاری
ردیفدستمزد اجرا و نیروی کاریقیمت های جاری (ریال)
۱دستمزد روزانه یک بنای ماهر۱،۵۰۰،۰۰۰
۲دستمزد روزانه یک کارگر ساده۵۵۰،۰۰۰
۳دستمزد روزانه یک گچکار ماهر۱،۵۰۰،۰۰۰
۴دستمزد روزانه یک جوشکار ماهر۱،۵۰۰،۰۰۰
۵ دستمزد روزانه یک کارگر ماهر جهت نصب رابیتس۸۰۰،۰۰۰
۶دستمزد روزانه یک سیمانکار ماهر۱،۳۰۰،۰۰۰

توضیحات

یک نفر بنای ماهر و یک کارگر ساده روزانه تقریباً ۳۰ متر مربع دیوار سفالی یا لیکا می چیند.

یک گچکار ماهر و یک کارگر ساده کمکی روزانه ۲۰ متر مربع گچ و خاک، ۳۰ متر مربع سفیدکاری انجام میدهد.

یک نفر بنای ماهر و یک کارگر روزانه ۸۵ متر مربع شمشه گیری انجام میدهند.

یک نفر جوشکار ماهر و یک کارگر ساده روزانه تقریباً فضای ۲۵ متر مربع سقف را میلگرد گذاری میکند.

یک نفر کارگر فنی ماهر جهت نصب رابیتس و یک نفر کارگر ساده روزانه ۴۰ متر مربع برگ رابیتس به میلگرد نصب می کند.

یک نفر سیمانکار ماهر و یک نفر کارگر ساده روزانه ۱۵ متر مربع سیمانکاری و ۲۰ متر مربع آستر سیمانکاری انجام می دهند.


هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی سفالی ۱۰ سانتیمتری
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
سفال ۱۰ سانتیمتریPcs۱۸،۵۳،۵۰۰۶۴،۷۵۰
ملات ماسه و سیمانlit۱۱۷۰۰۷،۷۰۰
گچ(جهت گچ و خاک)Kg۲۴۷۹۰۱۸،۹۶۰
خاک رس(جهت گچ و خاک)Kg۲۴۶۴۰۱۵،۳۶۰
گچ(سفیدکاری)Kg۱۳۱،۱۵۰۱۴،۹۵۰
جمع۱۲۱،۷۲۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۱۴۶،۰۶۴
اجرا و دستمزد
شمشه گیریمترمربع۴۸،۲۳۵=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۸۵
سفال چینیمترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
گچ و خاک کاریمترمربع۲۰۵،۰۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۲۰
سفیدکاری گچمترمربع۱۳۶،۶۶۶=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۳۰
جمع (۲)۴۵۸،۲۳۴
جمع کل (ریال) ۶۰۴،۲۹۸

در یک متر مربع دیوار ۱۰ سانتیمتری تقریباً ۱۹ عدد سفال و ۱۱ لیتر ملات ماسه-سیمان مصرف میشود.

ابعاد سفال ۱۰×۲۰×۲۵ سانتیمتر می باشد.


هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی سفالی ۱۵ سانتیمتری
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
سفال ۱۵ سانتیمتری Pcs۱۸،۵۴،۸۰۰۸۸،۸۰۰
ملات ماسه و سیمان lit۱۹۷۰۰۱۳،۳۰۰
گچ(جهت گچ و خاک) Kg۱۲۷۹۰۹،۴۸۰
خاک رس(جهت گچ و خاک) Kg۱۲۶۴۰۷،۶۸۰
گچ(سفیدکاری) Kg۷۱،۱۵۰۸،۰۵۰
سیمان (لایه خارجی شامل آستر و
سیمانکاری نهایی)
Kg۱۲۱،۵۰۰۱۸،۰۰۰
ماسه مصرفی جهت سیمان کاری Kg۱۰۰۳۲۰۳۲،۰۰۰
جمع۱۷۷،۳۱۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۲۱۲،۷۷۲
اجرا و دستمزد
شمشه گیریمترمربع۴۸،۲۳۵=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۸۵
سفال چینیمترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
گچ و خاک کاریمترمربع۱۰۲،۵۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۲۰
سفیدکاری گچمترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
سیمان آسترمترمربع۹۲،۵۰۰=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۲۰
سیمانکاری نهاییمترمربع۱۲۳،۳۳۳=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۱۵
جمع (۲)۵۰۳،۲۳۴
جمع کل (ریال)۷۱۶،۰۰۶

در یک متر مربع دیوار ۱۵ سانتیمتری تقریباً ۱۹ عدد سفال و۱۹ لیتر ملات ماسه-سیمان مصرف میشود.

ابعاد سفال ۲۰×۲۵×۱۵ سانتیمتر میباشد.


هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی لیکا ۱۵ سانتیمتری
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
لیکا ۱۵ سانتیمتری Pcs۹۲۳،۹۰۰۲۱۵،۱۰۰
ملات ماسه و سیمانLit۱۵،۷۷۰۰۱۰،۹۹۰
گچ(جهت گچ و خاک)Kg۲۴۷۹۰۱۸،۹۶۰
خاک رس(جهت گچ و خاک)Kg۲۴۶۴۰۱۵،۳۶۰
گچ(سفیدکاری)Kg۱۳۱،۱۵۰۱۴،۹۵۰
جمع۲۷۵،۳۶۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۳۳۰،۴۳۲
اجرا و دستمزد
شمشه گیریمترمربع۴۸،۲۳۵=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۸۵
بلوک چینیمترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
گچ و خاک کاریمترمربع۲۰۵،۰۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۲۰
سفیدکاری گچمترمربع۱۳۶،۶۶۶=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۳۰
جمع (۲)۴۵۸،۲۳۴
جمع کل (ریال)۷۸۸،۶۶۶

در یک متر مربع تقریباً ۹ عدد لیکا ۱۵ سانتیمتری و ۱۵/۷ لیتر ملات ماسه- سیمان مصرف می شود.


هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی ۳D
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
پلاستوفوم ۱۰ سانتیمتری و
مش فلزی ۸×۸
مترمربع۱۱۷۵،۰۰۰۱۷۰،۰۰۰
سیمان (لایه داخلی و خارج
)
Kg۲۸۱،۵۰۰۴۲،۰۰۰
ماسه جهت سیمانکاری
(لایه داخل و خارج)
Kg۱۱۵۳۲۰۳۶،۸۰۰
گچ مصرفیKg۱۳۱،۱۵۰۱۴،۹۵۰
میلگرد و مفتولمترمربع۱۲۰،۰۰۰۲۰،۰۰۰
جمع۲۸۸،۷۵۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۳۴۶،۵۰۰
اجرا و دستمزد
نصب پلاستوفوم ومش فلزی مترمربع۷۰،۰۰۰
گچکاری مترمربع۱۰۲،۵۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۲۰
سفیدکاری مترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
سیمانکاری( آستر) مترمربع۱۸۵،۵۰۰=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۲۰
سیمانکاری( رویه) مترمربع۱۲۳،۳۳۳=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۱۵
جمع (۲)۵۴۹،۶۶۶
جمع کل (ریال)۸۹۶,۱۶۶

در هر طرف یک دیوار ۳،۳D سانتیمتر ضخامت ملات ماسه سیمان مصرف می شود. (برابر ۳۰ لیتر از  هر طرف) مقدار گچ مصرفی برای وجه داخلی ۱۳ کیلوگرم بر متر مربع می باشد.


هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار داخلی ۳D (ضخامت ۱۰ سانتیمتر)
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
پلاستوفوم ۸ سانتیمتری و
مش فلزی ۸×۸
مترمربع۱۱۶۰،۰۰۰۱۶۰،۰۰۰
سیمان مصرفیKg۲۱۱،۵۰۰۳۱،۵۰۰
ماسه مصرفیKg۱۰۰۳۲۰۳۲،۰۰۰
گچ مصرفیKg۲۶۱،۱۵۰۲۹،۹۰۰
میلگرد و مفتولKg۱۲۰،۰۰۰۲۰،۰۰۰
جمع۲۷۳،۴۰۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۳۲۸،۰۸۰
اجرا و دستمزد
نصب پلاستوفوم ومش فلزیمترمربع۷۰،۰۰۰
گچکاریمترمربع۲۰۵،۰۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۲۰
سفیدکاریمترمربع۱۳۶،۶۶۶=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۳۰
سیمانکاریمترمربع۱۸۵،۰۰۰=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۲۰
جمع (۲)۵۹۶،۶۶۶
جمع کل (ریال)۹۲۴,۷۴۶

در هر طرف دیوار ۳D داخلی، ۳ cm ملات ماسه سیمان استفاده می شود (۳۰ لیتر).

گچ مصرفی در هر طرف دیوار برابر۱۳ کیلوگرم بر متر مربع


هزینه تمام شده یک متر مربع دیوار خارجی با بلوک ۱۵سانتیمتری AAC
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
بلوک ۱۵ سانتیمتری AACPcs۶،۶۳۲،۸۰۰۲۱۶،۴۸
چسب مخصوصKg۳،۸۱۴،۸۰۰۵۶،۲۴۰
گچ (سفیدکاری)Kg۷۱،۱۵۰۸،۰۵۰
سیمان (لایه خارجی شامل آستر و سیمانکاری نهایی)Kg۱۲۱،۵۰۰۱۸،۰۰۰
ماسه مصرفی جهت سیمان کاریKg۱۰۰۳۲۰۳۲،۰۰۰
جمع۳۳۰،۷۷۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۳۹۶،۹۲۴
اجرا و دستمزد
شمشه گیریمترمربع۴۸،۲۳۵=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۲/۸۵
بلوک چینیمترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
سفیدکاری(گچ)مترمربع۶۸،۳۳۳=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۳۰
سیمان آسترمترمربع ۹۲،۷۵۰=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۲۰
سیمانکاری نهاییمترمربع۱۲۳،۳۳۳=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۱۵
جمع (۲)۴۰۰،۹۸۴
جمع کل (ریال)۷۹۷،۹۰۸

در یک متر مربع دیوار ۱۵ سانتیمتری تقریباً ۶.۶ عدد بلوک و ۳.۸ کیلوگرم چسب مخصوص آن مصرف میشود.


هزینه تمام شده یک متر مربع سقف گچ و رابیتس
مصالح مصرفیواحدمقدار مورد استفادهقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال)
میلگرد ۱۰Kg۳،۰۸۲۰،۰۰۰۶۱،۶۰۰
گچKg۲۴۷۹۰۱۸،۹۶۰
گچ(سفیدکاری)Kg۲۱،۱۵۰۲،۳۰۰
الکترودPcs۱۱،۳۰۰۱،۳۰۰
سیم مفتولKg۰،۱۵۳۲،۰۰۰۴،۸۰۰
رابیتسمترمربع۱۳۵،۰۰۰۳۵،۰۰۰
جمع۱۲۳،۹۶۰
دور ریز مصالح (۲۰%)
جمع (۱)۱۴۸،۷۵۲
اجرا و دستمزد
جوشکار ویک کارگر ساده۸۲،۰۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۲۵
گچکاری و سفیدکاری۲۰۵،۰۰۰=(۱،۵۰۰،۰۰۰+۵۵۰،۰۰۰)*۱/۱۰
رابیتس کار ویک کارگر ساده۴۲،۰۰۰=(۱،۳۰۰،۰۰۰+۸۰۰،۰۰۰)*۱/۵۰
جمع (۲)۳۲۹،۰۰۰
جمع کل (ریال)۴۷۷،۷۵۲

در یک متر مربع سقف گچ و رابیتس با فرض فاصله آویزگیری ۰.۷۵ متر و ارتفاع آویز گیری ۰.۵ متر، تقریباً ۵ متر میلگرد تر۱۰ (یک متر میلگرد۱۰ میلی متر، ۶۱۷ گرم می باشد)، یک شاخه الکترود، ۱۵۰ گرم مفتول آویز، یک مترمربع برگ رابیتس و ۲۴ کیلو گرم گچ استفاده می شود .


مقایسه قیمتی سیستم های کناف و مصالح سنتی- تیر ماه ۱۳۹۶
سقف کاذبقیمت مصالح دستمزدجمع(ریال)
کناف D112 A (آویز نانیوس)۲۳۸،۸۴۰۱۴۰،۰۰۰۳۷۸،۸۴۰
رابیتس۱۴۸،۷۵۲۳۲۹،۰۰۰۴۷۷،۷۵۲
انواع دیوارقیمت مصالح دستمزدعایق پشم معدنیجمع(ریال)
عایق پشم معدنی + (W111 (9.5 cm۳۲۳،۴۹۰۱۹۵،۰۰۰۱۰۸،۳۰۰۶۲۶،۷۹۰
عایق پشم معدنی + (W112 (12 cm۵۲۹،۱۱۸۲۴۵،۰۰۰۱۰۸،۳۰۰۸۸۲،۴۱۸
بلوک سفالی ۱۰cm۱۴۶،۰۶۴۴۵۸،۲۳۴-۶۰۴،۲۹۸
لیکا ۱۵cm۳۳۰،۴۳۲۴۵۸،۲۳۴-۷۸۸،۶۶۶
تری دی وال داخلی ۱۰cm۳۲۸،۰۸۰۵۹۶،۶۶۶-۹۲۴,۷۴۶
تری دی وال خارجی ۱۵cm۳۴۶،۵۰۰۵۴۹،۶۶۶-۸۹۶,۱۶۶
دیوار خارجی بلوک AAC 15cm۳۹۶،۹۲۴۴۰۰،۹۸۴-۷۹۷،۹۰۸
بلوک سفالی ۱۵cm۷۷۲،۲۱۲۵۰۳،۲۳۴-۷۱۶،۰۰۶

قیمت های ارائه شده جهت سیستمهای دیوار و سقف کناف با احتساب ۱۰% پرت و با احتساب هزینه ماستیک کاری اعم از (مصالح و دستمزد) محاسبه شده است.

قیمت های دستمزد سیستمهای کناف به صورت میانگین دستمزد در نقاط مختلف کشور محاسبه گردیده است.

قیمت های عایق پشم معدنی بر اساس آخرین لیست قیمت شرکت های معتبر پشم سنگ، با ضخامت ۴۰ میلیمتر و چگالی ۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.


مشخصه های فنی با توجه به نوع دیوار
انواع دیوارضخامت تمام شده و آماده رنگ
سانتیمتر
سفت کاری/ نازک کاریشاخص عایق صوت RW
دسی بل
شاخص هدایت حرارت U
W/m2 k
وزن تقریبی
کیلوگرم بر مترمربع
متراژ تقریبی اجرا در یک روز کاری
مترمربع
عایق پشم معدنی + (W111 (9.5 cm۹،۵-۳۹۰،۶۵۲۵۳۰
عایق پشم معدنی + (W112 (12.5 cm۱۲.۵-۴۹۰،۶۰۴۵۲۴
بلوک سفالی ۱۰cm۱۶ملات ماسه سیمان.
اندود گچ و خاک و گچ
پرداخت
۴۲۱،۱۲۰۰۲۵
بلوک سفالی ۱۵cm۲۱-۴۶۱،۳۲۲۰۳۳
لیکا ۱۵cm۲۱ملات ماسه سیمان.
اندود گچ و خاک و گچ
پرداخت
۴۵۰،۸۶۲۲۰۲۵
تری دی وال داخلی ۱۰cm۱۴فوم EPS در وسط با چگالیهای ۱۰و۱۵و۲۰ در دو طرف. ۲الی ۳ cm شاتکریت پوشش نهایی پنل گچی یا سیمانی mm 12.5 یا به روش سنتی۴۲۱،۶۱۲۳۰۳۰
دیوار خارجی بلوک AAC 15cm۲۲اتصال با چسب مخصوص و یا ملات ماسه سیمان. اندود گچ
و خاک و گچ پرداخت.
۴۳۰،۳۸۹۰۴۰

وزن کمتر مصالح، منجر به کاهش بار مرده ساختمان و تقلیل هزینه کلی اسکلت و فونداسیون و عملکرد مناسب در هنگام زلزله می باشد.

شاخص هدایت حرارت (U) پایین تر، نشانگر مقاومت بالاتر مصالح در برابر انتقال حرارت داخل ساختمان به خارج و بالعکس می باشد.

شاخص عایق صوت (Rw) بالاتر، نشانگر مقاومت بالاتر مصالح در برابر انتقال صوت از داخل به خارج و بالعکس می باشد.


ضخامت-دیوار-کناف

شاخص-عایق-صوت-کناف

شاخص-هدایت-حرارت-کناف

ر

سرعت اجرای دیوارها که بر حسب مترمربع در روز بیان شده است ، بسته به تعداد نفرات یک اکیپ اجرایی و مهارت افراد متغیر می باشد و اعداد مذکور به صورت Time Study و از کارشناسان اجرایی با تجربه استعلام گرفته شده است. ضمنا اعداد مندرج در سرعت اجرای دیوار به روش سنتی شامل مرحله نازک کاری نمی باشد که با عنایت به توضیحات ذیل، این اعداد کاهش می یابند.

در اجرای دیوار به روش سنتی، حداقل زمان لازم بین مرحله سفت کاری و نازک کاری مطابق با نشریه ۵۵ (الزامات عمومی ساختمان) ۴۸ ساعت می باشد. ضمنا توان اجرایی یک اکیپ گچ کار یا سیمان کاری به روش دستی و ماشینی در یک روز کاری به ترتیب ۲۵- ۳۰ و ۱۲۰-۱۵۰ متر مربع می باشد.

وزن-تقریبی کناف

آنالیز_مقایسه_قیمت کناف


مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف

2 thoughts on “مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف

 • ۱۳۹۶-۰۵-۲۲ در ۱۰:۰۱
  Permalink

  سلام قیمت سقف D112a با آویز نانیوس و بتونه و ماستیک و ۱۰ درصد پرت در مقایسه ۳۷۸/۸۴۰ ریال یعنی متر مربعی ۳۸ تومان

  پاسخ
  • ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ در ۱۴:۳۵
   Permalink

   باسلام
   این مقایسه توسط شرکت کناف ایران تهیه شده است و طبق آنالیز مصالح سقف D112 a با ساختار نانیوس ۱۹۳،۳۰۰ ریال در متر مربع است ۱۰ درصدپرت و ۹ درصد ارزش افزوده و ۱ درصد عوارض شرکت کناف که جمعا ۲۰ درصد افزوده میشود یعنی ۲۳۱،۹۶۰ ریال
   حداقل دستمزد نصب و بتونه درزگیری و ماستیک هم بستگی به این داره که کار را کی انجام بده اگر مستقیم با نصاب قرارداد ببندین یا اگر با شرکت عامل رسمی کناف قرارداد ببندید این رقم بسته به شرایط کار از حداقل ۱۴۰،۰۰۰ ریال شروع میشه پس حداقل قیمت ۳۷۱،۹۶۰ =۲۳۱،۹۶۰+۱۴۰،۰۰۰ که براساس قوانین شرکت کناف چنانچه عاملین رسمی کمتر از این قیمت کار کنند تخلف محسوب میشود
   برای عاملین رسمی هم این قیمت (۳۷۱،۹۶۰ ریال در مترمربع) بدلیل هزینه های بالاسری شرکت و مسائلی که در اجرا با کارفرما بوجود میاد از جمله تاخیر در وصول مطالبات ، عملا توجیه اقتصادی ندارد مگر در متراژهای بالا
   با سپاس

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.