محصول ورمی پلاستر

محصول گچ پاششی ورمی پلاستر با تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطابق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان جهت مقاوم سازی اسکلت های فولادی ساختمان ها در برابر آسیب های ناشی از حریق مورد استفاده قرار می گیرد و اجرای آن تحت نظارت و تایید سازمان های آتش نشانی هر استان انجام می شود. (در حال حاضر فقط در دو استان تهران و خراسان پروژه ها ملزم به رعایت مبحث سوم می باشند.)
با توجه به وجود نکات فنی و تخصصی بودن اجرای این محصول عاملین می بایست پیش از عقد قرارداد تائیدیه پشتیبانی فنی شرکت کناف را در زمینه ضریب مقاطع و میزان ضخامت پاشش و سایر نکات اجرایی دریافت نمایند.
لذا فروش این محصول پس از بررسی صلاحیت فنی و قانونی عاملین توسط شرکت کناف، صورت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است قیمت محصول ورمی پلاستر ۲۵۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم بوده و در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

محصول ورمی پلاستر