صفحات روکش دار گچی

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است.صفحات روکش دارگچی درچهار نوع معمولی(RG) برای مصارف عمومی، مقاوم دربرابر رطوبت (MR) جهت استفاده درفضاهای مرطوب، مقاوم دربرابر حریق (FR) جهت استفاده در محلهایی که نیاز به محافظت در برابرحریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی) و مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM) جهت محافظت در برابر حریق در فضاهای مرطوب (داکت های تاسیساتی) تولید و عرضه می شوند. صفحات روکش دار گچی کناف مطابق استاندارد ملی ١۴٨١٨ تولید می شود.

پنلهای کناف
صفحات روکش دار گچی