نظارت

نظارت

نظارت برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستمهای ساخت و ساز خشک در مراحل مختلف عملیات اجرایی از جمله زیرسازی، نصب پنل، بتونه و درزگیری  پروژه‌های شرکت سپهرسازان فیدار میباشد، نظارت فنی توسط نیروهای فنی مهندسی صورت می‌پذیرد.

همچنین دیگر پروژه‌های ساختمانی که از سیستمهای ساخت و ساز خشک  استفاده میکنند نیز برای اطمینان از کیفیت اجرا و نصب و سرعت بخشیدن به کار دستگاه نظارت میتوانند از خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت شرکت سپهرسازان فیدار استفاده کنند .