نظارت کناف

نظارت کناف

نظارت کناف برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستمهای ساخت و ساز خشک کناف در مراحل مختلف عملیات اجرایی از جمله زیرسازی، نصب پنل، بتونه و درزگیری  پروژه‌های شرکت سپهرسازان فیدار میباشد، نظارت فنی توسط نیروهای فنی مهندسی صورت می‌پذیرد.

همچنین دیگر پروژه‌های ساختمانی که از سیستمهای ساخت و ساز خشک کناف استفاده میکنند نیز برای اطمینان از کیفیت اجرای کناف و سرعت بخشیدن به کار دستگاه نظارت میتوانند از خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت شرکت سپهرسازان فیدار استفاده کنند .