اجرای کناف

اجرای کناف

نصب و اجرای سیستمای ساخت و ساز خشک و اجرای کناف به علت فروانی در جزئیات فنی هرکدام از ساختارهای سقف یا دیوار یک فعالیت تخصصی است که نیروهای شاغل در این زمینه ملزم به شناخت این جزئیات فنی و اجرای دقیق آنها بر اساس استانداردهای موجود در دستور العمل فنی کناف میباشند . به عنوان مثال در ساختار سقف D112a قبل از اجرای زیر سازی ، باید فاصله سازه‌های باربر و پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری،رده وزنی سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حریق یا رطوبت تعیین گردد یا نوع آویزهائی که از سقف اصلی گرفته میشوند مشخص شود ، فواصل عوامل اتصال در دیوارهای خشک کناف با دیوارهای بنائی متفاوت میباشند ، نحوه نصب پنل‌ها و فواصل پیچها رعایت گردد، اجرای بتونه درزگیری و ماستیک که مرحله نهائی و یکی از مراحل مهم اجرای کناف میباشد بدقت و براساس نکات فنی انجام گردد و جزئیات فنی متعدد دیگری که در مقوله نصب و اجرای کناف موثر است.

ازعوامل مهم دیگر در نصب و اجرا ، مصالح و اجزاء ساختار کناف هستند که تمامی آنها تولید شده توسط کارخانه شرکت کناف ایران است و دارای کیفیت و مرغوبیت بالا نسبت به اقلام غیرکنافی مشابه در بازار است.

حال اگر هرکدام از جزئیات فنی و نوع مصالح بدرستی اجرا نگردد ، محصول تمام شده فاقد کیفیت و ماندگاری مطلوب خواهد بود همچنین هزینه صرف شده نسبت به کار کاملا غیر منطقی میباشد زیرا قیمت مصالح کناف براساس جزئیات فنی نوع ساختار و آنالیز آن تعیین شده و هر ساختار قیمت خاص خود را دارد که این قیمت در کل کشور ثابت است لذا با کم و کاست کردن مصالح نوع ساختار منتخب و نادیده گرفتن جزئیات فنی  ، کارفرما همان هزینه ساختار را پرداخت کرده اما محصول فاقد کیفیت تحویل میگیرد.

دراین راستا شرح وظایف اجرایی شرکت سپهرسازان فیدار نسبت به کارفرمایان محترم عبارتند از:

۱- استفاده از نیروهای با تجربه و متعهد و آموزش دیده توسط آکادمی شرکت کناف ایران جهت اجرای کناف.
۲- استفاده از مصالح تولید شده توسط شرکت کناف ایران.
۳- رعایت کردن کامل نکات فنی ساختار مورد نظر بدون هیچ کم و کاست گذاشتن در مقدار مصالح.