اخبار

 سال ۱۳۹۹ ، سال «جهش تولید»  لذا بدلیل حمایت از تولیدات ملی از محصولات درایوال شرکت های ایرانی استفاده کنید .

تغییر برند شرکت کناف ایران به برند ک پلاس “+K”  از ابتدای سال ۱۳۹۹
اخبار