ادوات اتصال و متعلقات

شامل انواع پیچ های پنل به سازه، سازه به سازه، سازه به ساختار خشک، پیچ و رول پلاگ، مهارهای ویژه اعضای توخالی، و نیز متعلقاتی مانند نوار فوم عایق، پرایمر زیر رنگ، چسب کاشی، عایق رطوبتی کناف (عایق آبی) و ... می باشد.

ادوات اتصال و متعلقات
متعلاقات و پیچها
متعلاقات و پیچها
ادوات اتصال و متعلقات